1 year ago

Tiếng Tây Ban Nha

Phần lớn giới trẻ Việt Nam thường chọn tiếng Nhật, tiếng Trung làm ngôn nghữ thứ hai. Nhưng thực chất ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ hai trên thế read more...